tisdag 3 maj 2016

Årsmöte 2016

Den 24/4 hölls föreningens årsmöte i en samlingslokal på Skravelsjövägen. Cirka 20 personer hade samlats och på en timme hade vi både fikat goda mackor och kakor, samt gått igenom alla punkterna på dagordningen. De flesta i styrelsen ville fortsätta sina uppdrag och omvaldes enhälligt. En ny kassör valdes.

Det togs upp frågor som en ny redskapsbod. Ordföranden Ingegerd berättade att bygglovet är klart och att det under sommaren kommer att sättas upp en ny bod. Den dagen boden levereras kommer flera av oss medlemmar att få rycka in och tömma den gamla boden på redskap och flytta in dem i den nya. Ingegerd berättade även om att föreningen är skyldig att sköta om vägen från Skravelsjövägen och upp och att detfortfarande pågår förhandlingar med kommunen för att reparationer av skadorna efter skogsavverkningen ska falla på kommunens lott.

Är du som medlem intresserad av att veta mer? Kontakta någon i styrelsen så kan du få tag i protokollet där du kan läsa mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar