tisdag 12 maj 2015

Dags för gemensam arbetsdag!

  
Välkommen till årets första gemensamma arbetsdag, lördagen den 16 maj,  kl. 14 - 16,  för främst slyröjning och komposttömning. Ta gärna med eget fika!
Vid ihållande regn, ny dag och tid: onsdag 20 maj kl. 18 - 20

söndag 19 april 2015

Årsmöte 2015-04-19

Idag hölls föreningens årsmöte i en samlingslokal på Skravelsjövägen. Drygt 30 personer hade samlats och på en timme hade vi både fikat goda mackor och kakor, samt gått igenom alla punkterna på dagordningen. De flesta i styrelsen ville fortsätta sina uppdrag och omvaldes enhälligt. Ett par stycken poster fick nya innehavare.

Det togs upp frågor som bygglovet för en ny redskapsbod. Ordföranden Ingegerd berättade om att hon hade kontaktat kommunen för att förhandla bort bygglovskostnaden på 6000:-. Ingegerd berättade även om att föreningen är skyldig att sköta om vägen från Skravelsjövägen och upp och att det även där pågår förhandlingar med kommunen för att reparationer av skadorna efter skogsavverkningen ska falla på kommunens lott.

Är du som medlem intresserad av att veta mer? Kontakta någon i styrelsen så kan du få tag i protokollet där du kan läsa mer.

måndag 23 februari 2015

Våren närmar sig!

Än är det ett bra tag tills det är dags att börja fixa kolonilotterna inför sommaren, men kanske har ni liksom jag börjat fundera över vad som ska planteras, vilka frön som ska försås inomhus och så vidare. 

Inom kort kommer i alla fall uppgifterna här på vår webb att vårstädas. Den information som är inaktuell kommer att uppdateras eller tas bort. Bilder från höstens städdag kommer också att läggas upp.