Om föreningen

Kort om föreningen

Röbäcks kolonilottsområde ligger i en skogsglänta sydväst om Röbäck, som ligger strax utanför Umeå. Här är odlingsglädjen stor och allt från potatis, kål, örter till vackra blomster kan ses.

Odlingslotterna är ca 50 kvm stora och totalt finns idag 81 lotter. Medlemsavgiften per lott och år är 250 kr, en medlem kan ha högst 2 lotter. Vid intresse kontakta  lottansvarig Agneta Landgren 070-3879902

Karta


Visa större karta

Bra att veta

  • Röbäcks kolonilottsförening är liksom andra kolonilottsföreningar i Umeå en ideell förening som bygger på att alla medlemmars insatser med föreningens gemensamma arbetsuppgifter.
  • Marken ägs av Umeå kommun. Vi medlemmar betalade inget arrende de första 30 åren utan vår skyldighet mot kommunen reglerades i ett nyttjanderättsavtal. Från och med maj 2015 får vi betala arrende.  Särskilt följande rader lägger grunden för vad som begärs av oss: "Det åligger föreningen tillse att området hålls i ett väl ordnat skick och i övrigt fyller rimliga krav på prydlighet."
  • I vårt nyttjanderättsavtal har vi mycket gemensam mark att sköta om utöver våra enskilda lotter. Framför allt gäller det slyröjning efter dikeskanter, skogskanter, vägkanter, övre ängen och tallskogen längs vägen. Stora ytor måste röjas, trimmas och klippas flera gånger under varje säsong.
  • Vår förening startade 1984 och bestod först bara av nedre området med 29 lotter. Nu är området mer än dubbelt så stort med 82 lotter. Enligt avtalet med kommunen får ett hushåll inte ha mer än två lotter. Det är mellan 5-6 lotter som omsätts varje år.
  • De ideella insatserna som krävs av oss alla är organiserat med gemensamma arbetstillfällen, arbetsgrupper m.m. T.ex. har vi nu en utökad redskapsgrupp, en frivillig gräsklippargrupp och en frivillig röjsågsgrupp för klippning och skötsel av gångar och gemensamma ytor.
  • Det gemensamma arbetet är i sin tur organiserat av styrelsen, med våra stadgar som utgångspunkt och med årsmötet som grund. Vi är ca 60 medlemmar, lite fler om vi räknar att det kan vara fler än en person i ett hushåll. Ca 1/4 av lottinnehavarna har två lotter.
  • Det behövs alltid medlemmar som kan ta på sig förtroendeuppdrag.
  • Föreningen har sex samlingsplatser som alla är till för samtliga medlemmar.
  • Medlemsavgiften går till redskap, gödsel, kompostvirke, underhåll, föreningsadministration.