söndag 19 april 2015

Årsmöte 2015-04-19

Idag hölls föreningens årsmöte i en samlingslokal på Skravelsjövägen. Drygt 30 personer hade samlats och på en timme hade vi både fikat goda mackor och kakor, samt gått igenom alla punkterna på dagordningen. De flesta i styrelsen ville fortsätta sina uppdrag och omvaldes enhälligt. Ett par stycken poster fick nya innehavare.

Det togs upp frågor som bygglovet för en ny redskapsbod. Ordföranden Ingegerd berättade om att hon hade kontaktat kommunen för att förhandla bort bygglovskostnaden på 6000:-. Ingegerd berättade även om att föreningen är skyldig att sköta om vägen från Skravelsjövägen och upp och att det även där pågår förhandlingar med kommunen för att reparationer av skadorna efter skogsavverkningen ska falla på kommunens lott.

Är du som medlem intresserad av att veta mer? Kontakta någon i styrelsen så kan du få tag i protokollet där du kan läsa mer.